Select Page

Sociální podnik

Sociální podnik ART4LEG, zaměřený na výrobu designových krytů protéz, je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000744

Předmětem projektu je založení sociálního podniku zaměřeného na začlenění zdravotně postižených osob do inovace výroby a prodeje designových krytů protéz a příbuzných produktů. 

Cílem projektu bylo vytvořit pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením, které mají prostor skloubit své pracovní uplatnění se svou jedinečnou osobní zkušeností. Těmto osobám byla nabídnuta vysoce kvalifikovaná práce v atraktivním technologickém oboru s vysokou přidanou hodnotou, přiměřeně ohodnocena a zároveň mající přesah do pomoci dalším podobně handicapovaným. 50% zaměstnanců sociálního podniku je z cílové skupiny zdravotně postižených osob po amputaci dolní končetiny. Dalším cílem projektu je provádět inovaci produktu a zefektivnit výrobní proces. Výsledkem projektu je inovace výrobků a výrobního procesu, nová kolekce více než 50 krytů protéz dolní končetiny a dalších speciálních produktů.

Sledujte nás

FAKTURAČNÍ ADRESA
U Pekařky 484/1A, 180 00 Prague
+420 702 240 912
art4leg@art4leg.com

KONTAKTNÍ ADRESA
ART4LEG, Pobřežní 249/46
186 00 Prague 8 – Karlin
Czech Republic