Select Page

Sociální podnik

Sociální podnik Art4leg, zaměřený na výrobu designových krytů protéz, je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000744

Předmětem projektu je založení sociálního podniku zaměřeného na začlenění zdravotně postižených osob do inovace výroby a prodeje designových krytů protéz a příbuzných produktů.

Cílem projektu je vytvořit pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením, které budou mít prostor skloubit své pracovní uplatnění se svou jedinečnou osobní zkušeností. Těmto osobám bude nabídnuta vysoce kvalifikovaná práce v atraktivním technologickém oboru s vysokou přidanou hodnotou, která bude přiměřeně ohodnocena a zároveň bude mít přesah do pomoci dalším podobně handicapovaným. Dalším cílem projektu je provádět inovaci produktu a zefektivnit výrobní proces. Výsledkem bude vytvoření dalších produktů, které budou následně umístěny na trhu.

Sledujte nás

FAKTURAČNÍ ADRESA
U Pekařky 484/1A, 180 00 Prague
+420 702 240 912
art4leg@art4leg.com

KONTAKTNÍ ADRESA
ART4LEG, Pobřežní 249/46
186 00 Prague 8 – Karlin
Czech Republic